Skelly-Logo
Kontakt

Ing. Monika Senteliková - MS comfort
Jaltská 5
040 22 Košice

IČO: 43 393 314
DIČ: 1025802470 (nie sme platcami DPH)
Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri pod č. 820-59312

email: obchod@turbany.sk
tel.: +421-911-992-506 ( v čase od 8:00 do 16:00 hod )

Bankové spojenie:
č.účtu pre platbu v EUR: SK35 8330 0000 0022 0150 9814 (FIO banka)
č.účtu pre platbu v CZK: SK13 8330 0000 0022 0150 9822 (FIO banka)
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru

QR-codewellness   ... vyskúšajte ich aj Vy :)  
  |   Všeobecné obchodné podmienky   |   Reklamačný poriadok   |   Ochrana osobných údajov   |   Formuláre   |